Meer dan 9000 unieke items.
Direct uit voorraad leverbaar.
Handgemaakt of met liefde uitgekozen.

Privacyverklaring Gert Snel

Via onze website verwerken wij privacygevoelige gegevens, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met derden om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert als klant of gebruik maakt van onze website, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden bij ons opgeslagen en gebruikt om uw orders te kunnen afhandelen of om uw winkelgemak te verbeteren. Als u zich als klant bij ons heeft geregistreerd, hebben wij van u de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam contactpersoon
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Website
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Soort bedrijf/winkel
 • Inloggegevens (encrypted)
 • Betalingsgegevens
 • Technische meetgegevens van de door u gebruikte apparatuur. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd dus zijn niet gebonden aan uw persoonsgegevens
 • Gegevens over de wijze waarop u onze website gebruikt. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd dus zijn niet gebonden aan uw persoonsgegevens
Doeleinden

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden

 • Om u als klant te registreren
 • Om met u te overleggen, afspraken te maken en te factureren.
 • Om uw order via de website te kunnen afhandelen
 • Om een klacht of retourzending te kunnen verwerken
 • We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties door te geven. Zo moeten wij uw transacties inclusief uw persoonsgegevens bewaren voor controledoeleinden.
 • Om u te voorzien van een gepersonaliseerde nieuwsbrief (uitsluitend wanneer u hiervoor akkoord heeft gegeven)
 • Om onze website te verbeteren voor een optimale gebruikersbeleving
Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens door aan derde partijen wanneer dat nodig is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Wij maken bijvoorbeeld voor transport gebruik van derde partijen. Ook voor de afhandeling van de betaling in de webshop maken wij gebruik van een derde partij, te weten Ingenico. Wanneer wij echter uw gegevens delen met derden, zorgen wij ervoor dat uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden worden gebruikt waarvoor zij ook bedoeld zijn. Gert Snel kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verlenen wij onze medewerking.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegeven worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang uw gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Gebruik van gesloten gedeelte van de website

Als klant van Gert Snel kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen in het klantportaal. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Gert Snel hiervan op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken op onze website gebruik van het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Bij het invullen en verzenden van uw persoonsgegevens, worden uw gegevens afgeschermd voor derden. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovenstaande standaard uitgebreid beveiligd. U ziet aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser dat uw gegevens versleuteld verstuurd worden.
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht toe om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Indien u een account heeft bij Gert Snel, kunt u inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met Gert Snel: Telefonisch: +31 (0) 348 41 9070 E-mail: info@gertsnel.nl Per post: Laan van Overvliet 13 3461 HE Linschoten Netherlands

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-10-2018

Bent u klant van Gert Snel?

Log in naar onze webshop

Bent u nog geen klant van Gert Snel?

Registreert u zich alstublieft eerst

×